Tag Archives: avocat s.a.

Avocat specializat in infiintari firme: “In desfasurarea carierei, am reusit sa-i lipsim pe clientii nostri de piedicile procedurale pentru ca acestia sa poata lucra cu succes la ceea ce isi doresc cu adevarat”

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas catre manifestarea  si concretizarea proiectelor dumneavoastra financiare. Tocmai de aceea, este de preferat ca acest pas sa fie caracterizat de siguranta si legalitatea necesare unui parcurs lipsit de consecinte si evenimente nedorite, cu potential paralizant in ceea ce priveste specificul activitatii dorita a fi desfasurata.

Conform art. 187 din NCC, orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Apelul catre un avocat specializat in infiintari firme reprezinta unu fenomen din ce in ce mai intalnit printre justitiabili – aspect care denota responsabilitatea crescuta cu care se identifica –  acestia intelegand importanta unui inceput bine structurat juridic si adaptat solicitarilor si asteptarilor acestora.

Un avocat ce se ocupa de infiintari firme dispune de inlesnirile juridice necesare pentru a va oferi reprezentare juridica, asistenta juridica ori consultanta conforma solicitarilor inaintate, astfel incat partea procedurala sa fie executata in mod eficient si profesionist.

Un avocat specializat in infiintari firme isi va concentra activitatea in vederea evitarii intervenirii unor cauze de nulitate, asa cum sunt prevazute in NCC, dupa cum urmeaza:

Art. 196 Cauzele de nulitate:

1 – Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa caz, declarata de instanta judecatoreasca numai atunci cand:

a). Lipseste actul de infiintare sau nu a fost incheiat in forma autentica in situatiile anume prevazute de lege

b). Toti fondatorii sau asociatii au fost, potrivit legii, incapabili, la data infiintarii persoanei juridice

c). Obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri

d). Lipseste autorizatia administrativa necesara penru infiintarea acesteia

e). Actul de infiintare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate

f). Actul de infiintare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social subscris si varsat

g). S-au incalcat dispozitiile legale privind patrimonul initial sau capital social minim, subscris si varsat.

h). Nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati prevazut de lege

i). Au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

2 – Nerespectare dispozitiilor alin. (1) lit. a, c)-g) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Asteptam cu interes sa ne punem cunostintele profesionale in slujba cerintelor dvs.

 

Unde poti plati Taxele de Timbru

Cont plăti onorarii experti – Biroul Local de Expertize Bucuresti:
RO88CECEB312G9RON1637089.

Cont plati amenzi judiciare si cheltuieli de judecata pentru Curtea de Apel Bucureşti:
RO37TREZ7005032XXX001252.

Plata taxelor judiciare de timbru pentru persoane fizice si juridice:
Curtea de Apel Bucuresti – CIF 17019105.
Urmare a modificării Art. 19 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, pentru dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti plata taxelor judiciare de timbru se face după cum urmează:

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 1 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 1 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 1.
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 2 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 2 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 2.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 6 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 6 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 6.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectoarelor 3 şi 4 plata taxelor de timbru se face la orice AGENTIE CEC din Bucureşti in contul bugetului local al Primăriei sector 3, respectiv Primăriei sector 4 Bucureşti.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 5 plata taxelor de timbru se face la Agenţia CEC VICTORIA sau Agenţia CEC IATROPOL in contul bugetului local al Primăriei sectorului 5 Bucureşti.
Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul in afara razei municipiului Bucureşti, plata taxei de timbru se face in contul bugetului local al localităţii unde domiciliază/îşi desfăşoară activitatea.
Numerele de cont în care urmează a fi virate sumele cu titlul de taxă de timbru judiciar sunt stabilite de administraţiile locale ale fiecărui sector din Bucureşti dupa cum urmeaza:

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 1
Cont IBAN: RO79TREZ70121070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 1
Cod fiscal 12293095
Beneficiar: Primăria Sector 1
Locaţii care încasează: D.I.T.L. Sector 1

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 2
Cont IBAN: RO04TREZ70221070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 2
Cod fiscal 13811802
Beneficiar: Primăria Sector 2
Locaţii care încasează: Oficii poştale

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 3
Cont IBAN: RO26TREZ70321070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 3
Cod fiscal 4420465
Beneficiar: Primăria Sector 3
Locaţii care încasează: C.E.C. Sector 3

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 4
Cont IBAN: RO48TREZ70421070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 4
Cod fiscal 4316422
Beneficiar: Primăria Sector 4
Locaţii care încasează: C.E.C. Sector 4

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 5
Cont IBAN: RO70TREZ70521070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 5
Cod fiscal 4433953
Beneficiar: Primăria Sector 5
Locaţii care încasează: C.E.C. Agenţia Victoria; C.E.C. Agenţia Iatropol-Cotroceni

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 6
Cont IBAN: RO92TREZ70621070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 6
Cod fiscal 12380248
Beneficiar: Primăria Sector 6
Locaţii care încasează: D.I.T.L. Sector 6

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Judeţul Ilfov
Taxele se achită la primăria localităţii unde domiciliază plătitorul.

Pentru persoanele care domiciliaza in celelalte localitati din tara plata taxelor de timbru se face la primaria localitatii unde domiciliaza sau isi are sediul platitorul.

Tags: infiintari de firme, infiintare firma, infiintare pfa, infiintare srl, infiintare sa, infiintare ii, infiintare if, avocat infiintari firme, avocat infiintare pfa, avocat infiintare srl, constituire firme, constituire pfa, constituire sa, avocat srl, avocat sa, avocat pfa, avocat s.r.l., avocat p.f.a., avocat s.a., casa de avocat firme, avocatura pentru firme.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art