Tag Archives: avocat infiintari firme

Avocat specializat in infiintari firme: “In desfasurarea carierei, am reusit sa-i lipsim pe clientii nostri de piedicile procedurale pentru ca acestia sa poata lucra cu succes la ceea ce isi doresc cu adevarat”

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas catre manifestarea  si concretizarea proiectelor dumneavoastra financiare. Tocmai de aceea, este de preferat ca acest pas sa fie caracterizat de siguranta si legalitatea necesare unui parcurs lipsit de consecinte si evenimente nedorite, cu potential paralizant in ceea ce priveste specificul activitatii dorita a fi desfasurata.

Conform art. 187 din NCC, orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Apelul catre un avocat specializat in infiintari firme reprezinta unu fenomen din ce in ce mai intalnit printre justitiabili – aspect care denota responsabilitatea crescuta cu care se identifica –  acestia intelegand importanta unui inceput bine structurat juridic si adaptat solicitarilor si asteptarilor acestora.

Un avocat ce se ocupa de infiintari firme dispune de inlesnirile juridice necesare pentru a va oferi reprezentare juridica, asistenta juridica ori consultanta conforma solicitarilor inaintate, astfel incat partea procedurala sa fie executata in mod eficient si profesionist.

Un avocat specializat in infiintari firme isi va concentra activitatea in vederea evitarii intervenirii unor cauze de nulitate, asa cum sunt prevazute in NCC, dupa cum urmeaza:

Art. 196 Cauzele de nulitate:

1 – Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa caz, declarata de instanta judecatoreasca numai atunci cand:

a). Lipseste actul de infiintare sau nu a fost incheiat in forma autentica in situatiile anume prevazute de lege

b). Toti fondatorii sau asociatii au fost, potrivit legii, incapabili, la data infiintarii persoanei juridice

c). Obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri

d). Lipseste autorizatia administrativa necesara penru infiintarea acesteia

e). Actul de infiintare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate

f). Actul de infiintare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social subscris si varsat

g). S-au incalcat dispozitiile legale privind patrimonul initial sau capital social minim, subscris si varsat.

h). Nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati prevazut de lege

i). Au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

2 – Nerespectare dispozitiilor alin. (1) lit. a, c)-g) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Asteptam cu interes sa ne punem cunostintele profesionale in slujba cerintelor dvs.

 

Unde poti plati Taxele de Timbru

Cont plăti onorarii experti – Biroul Local de Expertize Bucuresti:
RO88CECEB312G9RON1637089.

Cont plati amenzi judiciare si cheltuieli de judecata pentru Curtea de Apel Bucureşti:
RO37TREZ7005032XXX001252.

Plata taxelor judiciare de timbru pentru persoane fizice si juridice:
Curtea de Apel Bucuresti – CIF 17019105.
Urmare a modificării Art. 19 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, pentru dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti plata taxelor judiciare de timbru se face după cum urmează:

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 1 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 1 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 1.
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 2 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 2 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 2.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 6 plata taxelor de timbru se face in contul bugetului local al sectorului 6 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 6.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectoarelor 3 şi 4 plata taxelor de timbru se face la orice AGENTIE CEC din Bucureşti in contul bugetului local al Primăriei sector 3, respectiv Primăriei sector 4 Bucureşti.

Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul in raza sectorului 5 plata taxelor de timbru se face la Agenţia CEC VICTORIA sau Agenţia CEC IATROPOL in contul bugetului local al Primăriei sectorului 5 Bucureşti.
Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul in afara razei municipiului Bucureşti, plata taxei de timbru se face in contul bugetului local al localităţii unde domiciliază/îşi desfăşoară activitatea.
Numerele de cont în care urmează a fi virate sumele cu titlul de taxă de timbru judiciar sunt stabilite de administraţiile locale ale fiecărui sector din Bucureşti dupa cum urmeaza:

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 1
Cont IBAN: RO79TREZ70121070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 1
Cod fiscal 12293095
Beneficiar: Primăria Sector 1
Locaţii care încasează: D.I.T.L. Sector 1

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 2
Cont IBAN: RO04TREZ70221070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 2
Cod fiscal 13811802
Beneficiar: Primăria Sector 2
Locaţii care încasează: Oficii poştale

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 3
Cont IBAN: RO26TREZ70321070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 3
Cod fiscal 4420465
Beneficiar: Primăria Sector 3
Locaţii care încasează: C.E.C. Sector 3

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 4
Cont IBAN: RO48TREZ70421070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 4
Cod fiscal 4316422
Beneficiar: Primăria Sector 4
Locaţii care încasează: C.E.C. Sector 4

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 5
Cont IBAN: RO70TREZ70521070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 5
Cod fiscal 4433953
Beneficiar: Primăria Sector 5
Locaţii care încasează: C.E.C. Agenţia Victoria; C.E.C. Agenţia Iatropol-Cotroceni

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Sector 6
Cont IBAN: RO92TREZ70621070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 6
Cod fiscal 12380248
Beneficiar: Primăria Sector 6
Locaţii care încasează: D.I.T.L. Sector 6

Sectorul de domiciliu al plătitorului: Judeţul Ilfov
Taxele se achită la primăria localităţii unde domiciliază plătitorul.

Pentru persoanele care domiciliaza in celelalte localitati din tara plata taxelor de timbru se face la primaria localitatii unde domiciliaza sau isi are sediul platitorul.

Tags: infiintari de firme, infiintare firma, infiintare pfa, infiintare srl, infiintare sa, infiintare ii, infiintare if, avocat infiintari firme, avocat infiintare pfa, avocat infiintare srl, constituire firme, constituire pfa, constituire sa, avocat srl, avocat sa, avocat pfa, avocat s.r.l., avocat p.f.a., avocat s.a., casa de avocat firme, avocatura pentru firme.

Saptamana europeana a IMM-urilor 2012

Comisia Europeană tratează problema întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urile) din Europa, aflate într-un moment de luptă spre redresare. Astfel, cu ocazia primei zile a Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care are loc la Bruxelles, Comisia Europeană a publicat rezultatele raportului pentru 2012 privind analiza performantelor IMM-urilor, împreună cu fisele informative care prezintă progresele înregistrate de IMM-uri în toate statele membre ale UE.
Conform documentelor s-a constat că, deşi IMM-urile îşi desfăşoară activitatea într-un mediu dificil, acestea rămân punctul principal de susţinere a economiei europene. Cifrele înregistrează un număr total de 20,7 milioane de IMM-uri, ceea ce înseamnă peste 98 % din totalul întreprinderilor europene, si peste 87 de milioane de persoane angajate. Cea mai mare parte a IMM-urilor (92,2 %) este reprezentată de microîntreprinderi, care numără mai putin de zece angajati. Se estimează că IMM-urile reprezintă 67% din totalul locurilor de muncă si 58% din valoarea adăugată brută (VAB).

Vicepreşedintele Comisiei Europene, dl. Antonio Tajani, comisar pentru industrie si antreprenoriat prezintă întreprinderile mici şi mijlocii ca punct de plecare pentru refacerea creşterii economice în Europa. În viziunea acestuia, „Cel mai ambitios plan de actiune pentru stimularea spiritului antreprenorial în Europa va urma în luna noiembrie. Oferim sprijin si consiliere la un nivel neatins până în prezent. Încercăm să restabilim încrederea, astfel încât IMM-urile să poată progresa în continuare si să ne ajute să depăsim criza actuală.”
Până în prezent, IMM-urile s-au redresat în întregime doar în foarte putine tări. Raportul pentru 2012 referitor la analiza performanţelor IMM-urilor a scos în evidenţă aspecte precum:
– economiile în crestere, a căror cerere este în crestere sau cel putin stabilizată, ajută IMM-urile să îsi mentină sau chiar să îsi dezvolte activitatea;
– cresterea valorii adăugate reale este un rezultat al cresterii combinate a ocupării fortei de muncă si a productivitătii reale, contributia primului factor fiind în mod evident, dominantă;
– dacă o economie este puternică în ceea ce priveste industria producătoare de tehnologie înaltă si medie si serviciile bazate pe utilizarea intensivă a cunoasterii, acest lucru este, de asemenea, un factor pozitiv.
– reducerea ocupării fortei de muncă în cadrul IMM-urilor din statele membre care prezintă caracteristicile de mai sus a fost, de asemenea, mult mai modestă decât în IMM-urile din celelalte state membre.
Se remarcă însă o creştere în reacţia statelor membre ale UE la problemele IMM-urilor. Astfel, numărul măsurilor de politică nationale menite să sprijine IMM-urile a crescut în mod constant si dinamic în ultimii ani, în 2011 fiind adoptate cu 38 % mai multe măsuri decât în 2010. O atentie deosebită a fost acordată unor aspecte precum:
promovarea spiritului antreprenorial (reprezentând 18 % din totalul măsurilor de politică);
promovarea îmbunătătirii competentelor si încurajarea inovării în IMM-uri (16 %);
îmbunătătirea accesului la finantare (15 %);
Cu toate acestea, punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin pentru IMM-uri este încă neuniformă, unele măsuri fiind încă ignorate de un număr important de tări, cum ar fi facilitarea acordării unei a doua sanse antreprenorilor care au esuat o dată sau luarea în considerare a caracteristicilor întreprinderilor mici la elaborarea legislatiei.
În ceeea ce priveşte etapele viitoare care urmează a fi implementate, Comisia, în cooperare cu statele membre, lucrează la o structură de primire a initiativelor în curs si viitoare menite să sprijine IMM-urile.
Începutul Săptămânii europene a IMM-urilor lansează o serie de evenimente care celebrează IMM-urile din întreaga Europă. Planul de actiune privind spiritul antreprenorial – o serie de actiuni concrete menite să stimuleze spiritul antreprenorial în UE – va fi lansat, de asemenea, mai târziu în cursul acestui an. Planul va completa si se va baza pe „Small Business Act” pentru Europa si va fi condus de o retea de reprezentanti nationali ai IMM-urilor.
Următoarea reuniune a reprezentantilor IMM-urilor, în cadrul căreia acestia vor discuta progresele înregistrate în domenii de politică specifice IMM-urilor, are loc în cursul Adunării IMM-urilor care se va desfăsura în datele de 15 si 16 noiembrie 2012 în Cipru.
Sursa: Comisia Europeană

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art