Evitarea falimentului prin combaterea platilor intarziate

Antonio Tajani, Vicepresedintele Comisiei Europene, a lansat la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE si în Croatia, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plătile întârziate în legislatiile nationale, chiar înainte de termenul final, 16 martie 2013.

Scopul campaniei constă în reducerea efectelor negative produse de plăţile întârziate. Mai exact, insolventele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE si datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.  Mai mult, 57% dintre întreprinderile din Europa sustin că au probleme de lichiditate din cauza plătilor întârziate, ceea ce reprezintă o crestere de 10% în raport cu anul trecut.

În fiecare zi, în întreaga Europă, falimentează zeci de întreprinderi mici si mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plătilor în tranzactiile comerciale reprezintă instrumentul UE pentru combaterea plătilor cu termen scadent depăsit. Campania acordă o importantă deosebită asigurării faptului că IMM-urile îsi cunosc drepturile conferite prin directivă si modul de exercitare a acestora.

Campania de informare pentru a accelera punerea în aplicare a noilor dispozitii privind plătile întârziate vizează aspectul potrivit căruia IMM-urilor le este foarte greu să-si apere dreptul de a fi plătite la timp. Plătile întârziate pot determina costuri mari în termeni de timp si bani, iar un litigiu poate afecta relatiile cu clientii. Directiva pune la dispozitie un cadru juridic pentru urmărirea datornicilor.

Obiectivul campaniei de informare este de a creste gradul de constientizare în rândul principalelor părti interesate europene, în special IMM-urile si autoritătile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă, sustinând, în acelasi timp, si punerea în aplicare cu anticipatie. Campania pune la dispozitie si un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări prevăd:

– Autoritătile publice trebuie să plătească pentru bunurile si serviciile pe care le achizitionează în termen de 30 de zile sau, în circumstante exceptionale, în termen de 60 de zile;

– Libertatea contractuală în tranzactiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile ar trebui să îsi plătească facturile în termen de 60 de zile, cu exceptia cazului în care ele convin altfel în mod expres si în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor;

– Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plătile întârziate si să poată obtine o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensatie pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensatii pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante;

– Rata statutară a dobânzii pentru plătile întârziate este crescută la cel putin 8 puncte procentuale peste dobânda de referintă a Băncii Centrale Europene. Autoritătile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăti întârziate sub acest prag;

– Întreprinderile pot contesta mai usor în instantele nationale clauzele si practicile vădit injuste.

– Mai multă transparentă si o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plătile întârziate, astfel încât toate părtile implicate să fie informate.

– Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plătile la termen.

– Statele membre pot continua să mentină sau să pună în aplicare legi si reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispozitiile directivei.

Noile măsuri sunt optionale pentru întreprinderi, întrucât ele dobândesc dreptul de a actiona, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstante, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relatii comerciale bune cu un anumit client.

Însă, noile măsuri sunt obligatorii pentru autoritătile publice. Ele ar trebui să dea exemplu si să îsi demonstreze fiabilitatea si eficienta prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Directiva referitoare la plătile întârziate a fost concepută pentru a combate plătile întârziate în cadrul tranzactiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), reflectă vointa Comisiei de a recunoaste rolul central al IMM-urilor în economia UE si a evidentiat că accesul efectiv la finantare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Sursa: Comisia Europeana

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art