Avocat specializat in infiintari firme: “In desfasurarea carierei, am reusit sa-i lipsim pe clientii nostri de piedicile procedurale pentru ca acestia sa poata lucra cu succes la ceea ce isi doresc cu adevarat”

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas catre manifestarea  si concretizarea proiectelor dumneavoastra financiare. Tocmai de aceea, este de preferat ca acest pas sa fie caracterizat de siguranta si legalitatea necesare unui parcurs lipsit de consecinte si evenimente nedorite, cu potential paralizant in ceea ce priveste specificul activitatii dorita a fi desfasurata.

Conform art. 187 din NCC, orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Apelul catre un avocat specializat in infiintari firme reprezinta unu fenomen din ce in ce mai intalnit printre justitiabili – aspect care denota responsabilitatea crescuta cu care se identifica –  acestia intelegand importanta unui inceput bine structurat juridic si adaptat solicitarilor si asteptarilor acestora.

Un avocat ce se ocupa de infiintari firme dispune de inlesnirile juridice necesare pentru a va oferi reprezentare juridica, asistenta juridica ori consultanta conforma solicitarilor inaintate, astfel incat partea procedurala sa fie executata in mod eficient si profesionist.

Un avocat specializat in infiintari firme isi va concentra activitatea in vederea evitarii intervenirii unor cauze de nulitate, asa cum sunt prevazute in NCC, dupa cum urmeaza:

Art. 196 Cauzele de nulitate:

1 – Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa caz, declarata de instanta judecatoreasca numai atunci cand:

a). Lipseste actul de infiintare sau nu a fost incheiat in forma autentica in situatiile anume prevazute de lege

b). Toti fondatorii sau asociatii au fost, potrivit legii, incapabili, la data infiintarii persoanei juridice

c). Obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri

d). Lipseste autorizatia administrativa necesara penru infiintarea acesteia

e). Actul de infiintare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate

f). Actul de infiintare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social subscris si varsat

g). S-au incalcat dispozitiile legale privind patrimonul initial sau capital social minim, subscris si varsat.

h). Nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati prevazut de lege

i). Au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

2 – Nerespectare dispozitiilor alin. (1) lit. a, c)-g) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Asteptam cu interes sa ne punem cunostintele profesionale in slujba cerintelor dvs.

 

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art