Noutati

Look-up in realitate. Romania anului 2017. Intre initiativa si fezabilitate

Vitalitatea unui stat de drept este generata de simbioza optima dintre economie si mecanismul juridic ce dirijeaza ansamblul relatiilor sociale.

Alegem sa promovam – in mod intemeiat – aspectele pozitive ale dinamicii socio-economice la care, ca profesionisti ai dreptului, nu doar am privit, ci am participat in mod activ nu de putine ori.

Cariera in zona avocaturii a suferit si ea modificari ascendente odata cu redimensionarea initiativei justitiabililor in a participa si dezvolta mediul de afaceri romanesc. In acest sens, s-au conturat doua importante notiuni: cea de abordare juridica preventiva si cea de avocat specializat in latura business, rezultand aproape intotdeauna o colaborare de lunga durata si foarte fructoasa intre avocat si client.

O noua dar ampla latura a portofoliului nostru in latura de business se caracterizeaza prin acordarea serviciilor avocatiale de consiliere, reprezentare ori asistenta juridica in ceea ce priveste infiintarea unei firme, si se prelungeste in acordarea acelorasi servicii in orice dimenisune ulterioara a desfasurarii activitatilor acestora.

Astfel, daca pe de o parte, persoanele care doresc implicarea in mediul de afaceri beneficiaza din partea nastra de inlesnirile procedural-operationale privind infiintarea si functionarea unei persoane juridice, privim cu apreciere la stimularea acestor activitati si din partea statului.

In acest sens, in urma promulgari legii ce prevede eliminarea a 102 taxe, conditiile de crestere a potentialului economic cunosc o relaxare ce va fi resimtita atat in privinta economiei nationale, cat si in privinta impactului financiar individual.

Incepand la data de 1 februarie 2017  eliminarea unor taxe si tarife  va influenta cresterea exponentiala a operatiunilor efectuate la Registrul Comertului, urmatoarele taxe nemafiind percepute:

 1. Taxe pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului:
 • cererea de inregistrare in registrul comertului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) – 250 lei;
 • cererea de inregistrare in registrul comertului – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) – 90 lei;
 • cererile de mentiuni simple – 45 lei:
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firma – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblema – PJ;
  • declaratie model 1 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaratie model 2 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaratie model 3 – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de mentiune operatiune unica – PJ;
  • cerere de mentiuni – PFA, II, IF;
  • cerere depunere si mentionare acte – PJ;
  • cerere depunere si mentionare acte – PFA, II, IF;
  • cerere depunere situatii financiare – PJ;
  • cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere indreptare erori materiale – PJ;
  • cerere indreptare erori materiale – PFA, II, IF;
  • cerere de preschimbare a certificatului de inmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere inregistrare in registrul comertului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare – PJ;
  • cerere inregistrare in registrul comertului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – PJ;
 • cererile de mentiuni complexe – 220 lei:
  • cerere de mentiuni cu doua sau mai multe operatiuni – PJ;
 1. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de inregistrare;
 2. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolventa – 10% aplicat la taxele de inregistrare.

 

Sursa: http://www.onrc.ro/index.php/ro/media-content/comunicate-de-presa

Avocat specializat in infiintari firme: “In desfasurarea carierei, am reusit sa-i lipsim pe clientii nostri de piedicile procedurale pentru ca acestia sa poata lucra cu succes la ceea ce isi doresc cu adevarat”

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas catre manifestarea  si concretizarea proiectelor dumneavoastra financiare. Tocmai de aceea, este de preferat ca acest pas sa fie caracterizat de siguranta si legalitatea necesare unui parcurs lipsit de consecinte si evenimente nedorite, cu potential paralizant in ceea ce priveste specificul activitatii dorita a fi desfasurata.

Conform art. 187 din NCC, orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Apelul catre un avocat specializat in infiintari firme reprezinta unu fenomen din ce in ce mai intalnit printre justitiabili – aspect care denota responsabilitatea crescuta cu care se identifica –  acestia intelegand importanta unui inceput bine structurat juridic si adaptat solicitarilor si asteptarilor acestora.

Un avocat ce se ocupa de infiintari firme dispune de inlesnirile juridice necesare pentru a va oferi reprezentare juridica, asistenta juridica ori consultanta conforma solicitarilor inaintate, astfel incat partea procedurala sa fie executata in mod eficient si profesionist.

Un avocat specializat in infiintari firme isi va concentra activitatea in vederea evitarii intervenirii unor cauze de nulitate, asa cum sunt prevazute in NCC, dupa cum urmeaza:

Art. 196 Cauzele de nulitate:

1 – Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa caz, declarata de instanta judecatoreasca numai atunci cand:

a). Lipseste actul de infiintare sau nu a fost incheiat in forma autentica in situatiile anume prevazute de lege

b). Toti fondatorii sau asociatii au fost, potrivit legii, incapabili, la data infiintarii persoanei juridice

c). Obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri

d). Lipseste autorizatia administrativa necesara penru infiintarea acesteia

e). Actul de infiintare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate

f). Actul de infiintare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social subscris si varsat

g). S-au incalcat dispozitiile legale privind patrimonul initial sau capital social minim, subscris si varsat.

h). Nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati prevazut de lege

i). Au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

2 – Nerespectare dispozitiilor alin. (1) lit. a, c)-g) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Asteptam cu interes sa ne punem cunostintele profesionale in slujba cerintelor dvs.

 

Evitarea falimentului prin combaterea platilor intarziate

Antonio Tajani, Vicepresedintele Comisiei Europene, a lansat la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE si în Croatia, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plătile întârziate în legislatiile nationale, chiar înainte de termenul final, 16 martie 2013.

Scopul campaniei constă în reducerea efectelor negative produse de plăţile întârziate. Mai exact, insolventele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE si datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.  Mai mult, 57% dintre întreprinderile din Europa sustin că au probleme de lichiditate din cauza plătilor întârziate, ceea ce reprezintă o crestere de 10% în raport cu anul trecut.

În fiecare zi, în întreaga Europă, falimentează zeci de întreprinderi mici si mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plătilor în tranzactiile comerciale reprezintă instrumentul UE pentru combaterea plătilor cu termen scadent depăsit. Campania acordă o importantă deosebită asigurării faptului că IMM-urile îsi cunosc drepturile conferite prin directivă si modul de exercitare a acestora.

Campania de informare pentru a accelera punerea în aplicare a noilor dispozitii privind plătile întârziate vizează aspectul potrivit căruia IMM-urilor le este foarte greu să-si apere dreptul de a fi plătite la timp. Plătile întârziate pot determina costuri mari în termeni de timp si bani, iar un litigiu poate afecta relatiile cu clientii. Directiva pune la dispozitie un cadru juridic pentru urmărirea datornicilor.

Obiectivul campaniei de informare este de a creste gradul de constientizare în rândul principalelor părti interesate europene, în special IMM-urile si autoritătile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă, sustinând, în acelasi timp, si punerea în aplicare cu anticipatie. Campania pune la dispozitie si un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări prevăd:

– Autoritătile publice trebuie să plătească pentru bunurile si serviciile pe care le achizitionează în termen de 30 de zile sau, în circumstante exceptionale, în termen de 60 de zile;

– Libertatea contractuală în tranzactiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile ar trebui să îsi plătească facturile în termen de 60 de zile, cu exceptia cazului în care ele convin altfel în mod expres si în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor;

– Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plătile întârziate si să poată obtine o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensatie pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensatii pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante;

– Rata statutară a dobânzii pentru plătile întârziate este crescută la cel putin 8 puncte procentuale peste dobânda de referintă a Băncii Centrale Europene. Autoritătile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăti întârziate sub acest prag;

– Întreprinderile pot contesta mai usor în instantele nationale clauzele si practicile vădit injuste.

– Mai multă transparentă si o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plătile întârziate, astfel încât toate părtile implicate să fie informate.

– Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plătile la termen.

– Statele membre pot continua să mentină sau să pună în aplicare legi si reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispozitiile directivei.

Noile măsuri sunt optionale pentru întreprinderi, întrucât ele dobândesc dreptul de a actiona, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstante, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relatii comerciale bune cu un anumit client.

Însă, noile măsuri sunt obligatorii pentru autoritătile publice. Ele ar trebui să dea exemplu si să îsi demonstreze fiabilitatea si eficienta prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Directiva referitoare la plătile întârziate a fost concepută pentru a combate plătile întârziate în cadrul tranzactiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), reflectă vointa Comisiei de a recunoaste rolul central al IMM-urilor în economia UE si a evidentiat că accesul efectiv la finantare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Sursa: Comisia Europeana

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art