Acte necesare

Actele necesare pentru infiintarea unei societati comerciale pe care dumneavoastra trebuie sa ni le puneti la dispozitie sunt :

Copie B.I./C.I./Pasaport -Asociat(i) si Administrator(i);
Copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor);
Contractul de Comodat – daca este cazul (redactat de catre noi);
Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator;
Specimenul de Semnatura al Administratorului;
Actul Constitutiv (redactat de catre noi);
Certificatul si Adeverinta pentru sediul social de la ANAF;
Dovada depunere capital social;
Acordul Asociatiei de proprietari (acolo unde este cazul);
Acordul vecinilor.

 

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

cerere de inregistrare;
copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
actul constitutiv;
dovezile privind sediul social/secundar;
acordul Asociatiei de proprietari;
acordul vecinilor;
cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
dovezile depunerii capitalului social;
declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
imputernicire avocatiala.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art